IL CREMONESE EX3ME

מידע נוסף

מותג

Sonus Faber

IL CREMONESE EX3ME
IL CREMONESE EX3ME
Full Screen

מידות

THE BLEND OF TWO JEWELS

IL CREMONESE EX3ME

Great vitality and surprising tonal balance

More than 5 years since its debut, Il Cremonese remains one of the most popular loudspeaker
systems in the Sonus faber portfolio. Initially introduced with the intention of completing the Homage collection,
due to its superb capability, this speaker immediately placed itself among the ranks of
Sonus faber’s Reference collection catalogue, the line that perfectly exemplifies
the brand’s excellence. This particular predilection turned the Il Cremonese
into the perfect platform for one of the most important activities
of the electro-acoustic design: experimentation. This is the birth
of a unique loudspeaker system, embellished by the return of an historical
Sonus faber finish: the classic “Red Violin”.

FUSION

By mainly working around the behavior of both the top and bottom ends of the audio spectrum it was possible to extract a performance, avoiding any sort of interpretation, of the musical message so that Il Cremonese ex3me could even be used as an extremely high-performance professional studio monitor.
The new loudspeaker system came to life by the fusion of elements belonging to the original project, such as midrange and woofers, with the most iconic solution derived from the company's 30th Anniversary celebration concept speaker model, Ex3ma.

BERYLLIUM DLC

From Ex3ma, Il Cremonese ex3me inherits the Beryllium DLC (Diamond Like Carbon) tweeter.
Sonus faber set aside its classic silk diaphragm Damped Apex Dome™ tweeter to approach this transducer construction.
Brilliant in terms of transparency and micro dynamics, the Beryllium tweeter diaphragm has formidable physical characteristics but it has a sound presentation often described as a “metallic flavor” which can often make listening unpleasant.

To mitigate this typical Beryllium characteristic we used a treatment called “Chemical Vapor Deposition“. A layer of D.L.C. is deposited on the diaphragm surface, turning it black and giving the Beryllium some of the typical properties of diamond— the most important being its amorphous nature and unmatched strength.
As a result, the new diaphragm is increasingly rigid with a nearly unperceivable higher resonant frequency, making it capable of extremely fast sound, very detailed and airy – free of coloration.

FEATURES

Il Cremonese ex3me is a unique loudspeaker system
characterized by new technical features and by
a precise performance target: absolute neutrality.

CABINET

Il Cremonese ex3me maintains the so-called "Romboidal Diamond Design.” The 5-sided cabinet breaks the classic rules of Lute or Lyre shape. Taking inspiration from the shape of Lilium, Il Cremonese has cleaner lines and a more edgy design. Maintaining the absence of parallel walls ensures that the acoustic characteristics are not compromised by standing waves or internal reflections.

TWEETER

Extreme dynamic linearity and maximum resolution in reproduction are the result of a powerful Neodymium magnetic system and a moving coil implemented with a Sonus faber mechanical interface that optimizes vibration management. The tweeter is fitted with a rear decompression chamber featuring an acoustic labyrinth free of parallel surfaces, made of Ergal (Aluminum alloy) which is CNC machined from solid billets. This unique feature is enhanced with an imbedded mechanical anti-resonation device – further improving detail and transparency.

WOOFER

The two 180 mm woofers are implemented in an independent acoustic chamber, acoustically amorphous and fitted with ‘Stealth Reflex’ ducts. Great care is taken to combine their sonic signature in synergy with that of the midrange driver. This is accomplished through the development of a “sandwich” membrane made of two sheets of our cellulose pulp recipe with a layer of hi-tech rigid syntactic foam in between them. This construction technique provides maximum coherence with the mid-high units but also ensures, speed, rigidity and low mass in the driver. These woofers cones are mounted on die-cast aluminum baskets designed for structural rigidity and maximum ventilation to the moving parts.

THE CROSSOVER NETWORK

The blend between the Beryllium DLC tweeter and the midrange is obtained courtesy of a totally redesigned mid-high crossover network, using non-inductive resistors and air core inductors. Capacitors are Mundorf Evo Silver Oil and Evo Gold Oil designs, known for their supreme performance in audio circuitry. The entire crossover network implements Paracross Topology™, a trademark technology about a special circuit making the crossover less sensitive to radio-frequency interference, lowering noise floor.

INFRAWOOFER

The 2 side-firing infrawoofers featured in each loudspeaker are brand new and designed ad hoc for this project. Their diaphragm is made using the sandwich construction mode, with 2 sheets of nanocarbon fiber (structurally rigid and light) with a core of Nomex honeycomb . This Tri-laminated sandwich cone diaphragm manages the driver’s excursion and resistance to flexing, even at extreme amplitudes. Thanks to its long-throw magnetic motor system, this transducer is capable of managing very high levels of linear excursion.Like the woofer, the infra-woofers are implemented in independent acoustic chambers, acoustically amorphous and each fitted with their own ‘Stealth Reflex’ duct.

ZERO VIBRATION TRANSMISSION

To complete the Il Cremonese ex3me’s technical equipment, spurious micro-vibration is grounded to the patented Zero Vibration Transmission™ system. The Z.V.T. mechanically decouples the entire loudspeaker from the floor using a combination of metal and elastomer isolation components inside of a multi-part coaxial spike assembly, called “Silent Spikes”. The result is an audible improvement in transparency and dynamics.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE

Floorstanding
3.5 ways, 6 speakers

ACOUSTICAL LOADING

Bass-Reflex, Floor emission (woofers) / Rear (midrange) ports. “Stealth Reflex” technology

DRIVERS

Tweeter: 30 mm Diamond Like Carbon Beryllium dome diaphragm
Midrange: 150mm composite cone, Nd magnet
Woofers: 2x180mm composite cone, Fe magnet
Infra-woofers: 2x220mm Nanocarbon Fiber/Nomex Honeycomb Long Throw Subwoofer

CROSSOVER FREQUENCY

250 Hz and 2,500 Hz

FREQUENCY RESPONSE

25 Hz – 35,000 Hz

SENSITIVITY

92 dB SPL (2.83V/1 m)

NOMINAL IMPEDANCE

4 ohm

SUGGESTED AMPLIFIER POWER OUTPUT

100W – 800W, without clipping

DIMENSIONS (HXWXD)

1,450 x 398 x 622 mm
57 x 15.3 x 24.5 in

WEIGHT

84 Kg each – net weight
185 lb each – net weight

 

מאמרים

שאלות נוספות על המוצר?

אנחנו כאן כדי לעזור !

050-799-999

uri@mail.com

אורי יפה

מומחה לסטריאו עולמי

מוצרים משלימים